Business Coaching, szkolenia dla firm

Główną wartością działania przedsiębiorstwa są jego pracownicy i ich umiejętności.

Business coaching jest praktyką, która zwiększa efektywność pracy, pomaga osiągać cele biznesowe. Business coaching może być indywidualny oraz prowadzony w ramach zespołu. Jest to również praca z właścicielami przedsiębiorstwa.

Osoba zyskuje większą pewność siebie, potrafi koncentrować się na celach, łatwiej podejmuje decyzje i jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów. Takie podejście przekłada się na poprawę samooceny: wzrasta świadomość odpowiedzialności za swoje działania, ale i poczucie realnego wpływu na rozwój firmy dzięki zadaniom wykonywanym przez daną osobę.

Jednostkowe korzyści płynące z business coachingu przekładają się na całą organizację. Wzrasta motywacja i zaangażowanie pracowników w działalność firmy, którzy koncentrują się na celach, jakie chcą osiągnąć. Poprawie ulega też atmosfera panująca wewnątrz organizacji.

Badania przeprowadzone przez Association for Talent Development (2014) wykazały, że coaching    

Wyniki badań zostały potwierdzone w kolejnych latach m.in. przez londyński Chartered Institute of Personnel and Development.

Business coaching- w czym pomaga ? :

Bądźmy w kontakcie